Warunki newslettera

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. W związku z obowiązywaniem na terytorium Polski jak i całej Unii Europejskiej Rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych (zwanego dalej RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych jest NKD Group GmbH z siedzibą w Bindlach, adres: ul. Bühlstraße 5-7, 95463 Bindlach, Niemcy, e-mail: datenschutz@nkd.com (Spółka).

 

 1. W razie wyrażenia przez Panią/Pana chęci otrzymywania wiadomości o treści marketingowej Pani/Pana dane osobowe zostaną zarejestrowane w naszych systemach jako dane osoby, która wyraziła zgodę na otrzymywanie wiadomości o treści marketingowej za pomocą SMS i/lub wiadomości e-mail, na numer telefonu i/lub adres e-mail podany w wyrażonej dobrowolnie przez Panią/Pana zgodzie. W takim przypadku przetwarzamy Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz miasto.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celach przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych i handlowych, zgodnie z treścią udzielonej przez Państwa zgody, tj. do wysyłki newsletteru we wskazanej formie.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą spółki z grupy NKD.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działań marketingowych związanych z wysyłaniem wiadomości marketingowych za pomocą SMS oraz wiadomości e-mail do momentu ewentualnego cofnięcia udzielonej zgody.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – świadczenia usługi wysyłania wiadomości handlowych za pomocą SMS i/lub wiadomości e-mail.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
  1. zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych;
  2. zażądać dostępu do danych osobowych oraz przekazania kopii danych, które zostały nam przekazane;
  3. zażądać usunięcia swoich danych;
  4. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  5. zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiadamy;
  6. żądać usunięcia danych osobowych, jeżeli były one przetwarzane niezgodnie z prawem;
  7. zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi.

 

 1. Ponadto ma Pani/Pan prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie. Złożenie takiego oświadczenia nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

 

 1. Cofnięcie wyrażonej zgody jest możliwe przez wysłanie wiadomości SMS o treści STOP na numer 732 168 987 lub poprzez kontakt mailowy na adres biuro@nkd.pl

 

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 1. Dokonując zapisu na newsletter SMS potwierdzają Państwo, że zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną oraz „Regulaminem Świadczenia Usługi Newsletter” dostępnym w każdym sklepie stacjonarnym NKD na terenie Polski.

 

Więcej informacji

Więcej informacji
Art.Nr.

Wpisz 9 cyfrowy numer z kodem kierunkowym +48 lub 48 np. +48856962000

 • Hold barcode in front of camera.