Impressum

Informacje o usługodawcy

www.nkd.com jest wspólną stroną internetową Grupy NKD

NKD Moda Sp. z o.o.
ul. Życzliwa 21/3
53-030 Wrocław
Polska

E-Mail: biuro@nkd.pl

Kontakt ds. ochrony danych
E-Mail: datenschutz@nkd.com

Rejestr handlowy: KRS 0000972715
Sąd rejonowy: Wrocław
NIP: PL 8971906285
reprezentowana przez: Anna Strauchold (Członek Zarządu)

Odpowiedzialność za treść
NKD Group GmbH

Ochrona praw autorskich i znaków towarowych
Copyright 2015. NKD Group GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki multimedialne oraz szata graficzna podlegają prawu autorskiemu oraz ustawom o ochronie własności intelektualnej. Każde dalsze wykorzystanie wymaga wyraźnej zgody NKD Group GmbH.

Uwaga:
Podane tu informacje służą spełnieniu następujących obowiązków prawnych: §5 federalnej ustawy o telemediach (TMG), §4 ust. 3 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), §312c niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), §§ zgodnie z Federalnym rozporządzeniem o obowiązkach informacyjnych kodeksu cywilnego (BGB-InfoV).

Zastrzeżenie:
1. Ograniczenie odpowiedzialności
Zawartość tej strony jest tworzona z najwyższą starannością. NKD nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wpisy oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze są zgodne z opinią usługodawcy. Samo korzystanie ze stron internetowych usługodawcy nie tworzy żadnego stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą.

2. Linki zewnętrzne
Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne"). Odpowiedzialność za te strony ponoszą ich administratorzy. Przy pierwszym zamieszczaniu linków zewnętrznych usługodawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Usługodawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których odsyłają linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie jest uzasadnione, aby usługodawca stale kontrolował linki zewnętrzne bez konkretnych informacji o naruszeniu prawa. Takie linki zewnętrzne będą jednak natychmiast usuwane w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa.

3. Prawa autorskie i ochrony pracy
Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu oraz ochrony pracy. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i ochrony pracy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.
Wyświetlanie tej strony w obszarach zewnętrznych jest dozwolone tylko za pisemną zgodą.

4. Ochrona danych osobowych
Podczas wizyty na stronie internetowej usługodawcy mogą zostać zapisane informacje o dostępie (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie należą do danych osobowych, lecz są zanonimizowane. Są one oceniane wyłącznie w celach statystycznych. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim do celów komercyjnych lub niekomercyjnych.
Usługodawca zwraca uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Wykorzystanie danych kontaktowych podanych w  impressum w celach reklamowych jest wyraźnie niepożądane, chyba że dostawca udzielił uprzednio pisemnej zgody lub istnieją już stosunki handlowe między stronami. Usługodawca i wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej sprzeciwiają się niniejszym komercyjnemu wykorzystaniu i ujawnianiu ich danych. Patrz również przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Specjalny regulamin użytkowania
O ile specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z niniejszej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych punktów od 1 do 4, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują specjalny regulamin użytkowania w danym indywidualnym przypadku.

6. Alternatywne rozwiązywanie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR i § 36 Federalnej Ustawy o Rozstrzyganiu Sporów Konsumenckich [VSBG]
Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online, którą można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/.Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w żadnej alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów.

 

Wpisz 9 cyfrowy numer z kodem kierunkowym +48 lub 48 np. +48856962000

  • Hold barcode in front of camera.