Polityka Prywatności

1. Informacje wprowadzające.

Poniższe informacje mają na celu przedstawienie, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej i podczas korzystania z naszych usług.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych osobowych?

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora niniejszej strony internetowej, to jest przez administratora danych osobowych, którym jest firma NKD Group GmbH, z siedzibą w Niemczech, Bühlstraße 5–7, 95463 Bindlach, Deutschland.
Wszelkie pozostałe informacje dotyczące administratora można znaleźć w zakładce Impressum.

Administrator bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą Polityką Prywatności.

3. Z kim można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych?

Kontakt ds. ochrony danych
E-Mail: datenschutz@nkd.com

4. W jaki sposób zbieramy twoje dane?

Dane osobowe mogą być zbierane w ten sposób, że sam je przekazujesz, np. poprzez dane, które wprowadzasz we formularzu kontaktowym, jako użytkownik.

Dane osobowe mogą również być zbierane automatycznie przez systemy informatyczne w trakcie odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. wykorzystywana przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Zbieranie danych następuje od razu od momentu wejścia na naszą stronę internetową.

Zwracamy również uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa

5. W jakim celu zbieramy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Dane osobowe mogą również być zbierane w celu analizy tendencji zakupowych użytkowników.

Ponadto dane osobowe zbieramy w celu prawidłowej realizacji zamówień naszych towarów i usług, a także w celu analizowania ewentualnych postępowań reklamacyjnych i analizy roszczeń klientów.

6. Jakie prawa Ci przysługują w związku z Twoimi danymi osobowymi?

W każdej chwili masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, w tym informacji o źródle pochodzenia danych, odbiorcy i celu ich przetwarzania.

W określonych sytuacjach masz również prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia tych danych.

Ponadto masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu cyfrowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Ponadto przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym jest Bawarski Urząd Ochrony Danych BayLDA, Promenade 27, 91522 Ansbach, telefon: 0981/531300, e-mail: poststelle@lda.bayern.de (www.lda.bayern.de).

We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych możesz zwrócić się do nas na adres podany w zakładce Impressum.

7. Formularz kontaktowy.

Jeśli wyślesz nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania i w przypadku dalszych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostały już przeprowadzone.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przetwarzania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają niezmienne.

8. Rejestracja na stronie internetowej.

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja nie będzie możliwa.

W przypadku ważnych zmian, np. w zakresie oferty lub w przypadku zmian koniecznych ze względów technicznych, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby Cię o tym poinformować.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w czasie rejestracji odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostały już przeprowadzone.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają niezmienne. 9. Przetwarzanie danych podczas dokonywania zakupów towarów lub usług.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed umownych.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług lub przekazywanie opłat.
Dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. przedsiębiorstwom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której powierzono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed umownych.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

10. Wysyłanie newslettera.

Podmiot odpowiedzialny
Dane zbierane są przez NKD Moda Sp. Z o. o.  i przechowywane w narzędziu CRM Emarsys w celu wysyłania newslettera SMS. Za treść i wysyłkę odpowiada również NKD Moda Sp. z o. o. Zgodnie z artykułem 28 RODO, NKD Group GmbH jest uważane wyłącznie za podmiot przetwarzający.

Proces uzyskiwania zgody i przechowywanie danych

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter SMS oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie numeru telefonu komórkowego oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego numeru telefonu komórkowego i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS.

W celu wyrażenia zgody otrzymasz wiadomość SMS na podany numer, w której musisz kliknąć link potwierdzający w celu rejestracji do newslettera. Ta zgoda jest również zapisywana (wraz ze znacznikiem czasowym) w narzędziu CRM Emarsys
Pozostałe dane nie są gromadzone lub zbierane są wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji na newsletter SMS odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wycofanie zgody
W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, numeru telefonu komórkowego i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera SMS, na przykład poprzez link „Anuluj subskrypcję” w newsletterze SMS, SMS-em o treści STOP pod numer +48732168987 lub mailowo na adres biuro@nkd.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które przechowujemy w celu zapisu do newslettera i wysyłki SMS, będziemy przechowywać do momentu rezygnacji z newslettera SMS i zostaną usunięte przez NKD Moda Sp. z o. o. po otrzymaniu rezygnacji z newslettera. Dane przechowywane przez nas do innych celów pozostają nienaruszone.

Prawo do informacji
Zgodnie z Art. 13 RODO informacje o przechowywanych danych możesz uzyskać u podmiotu NKD Moda Sp. z o. o. E-mailem pod adresem biuro@nkd.pl.

Inne podmioty
Dane są przechowywane, a wiadomości SMS wysyłane za pośrednictwem Emarsys, platformy Customer Engagement firmy Emarsys Emarketing Systems AG. Z systemem Emarsys jest również zintegrowany dodatek SMS firmy Sinch UK Ltd. i używany jest on do obsługi wiadomości SMS.

11. Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez portale społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w portalach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat portali społecznościowych, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp., mogą zazwyczaj kompleksowo analizować Twoje zachowanie użytkownika, gdy odwiedzasz ich stronę internetową lub stronę internetową ze zintegrowaną treścią mediów społecznościowych (np. przyciski „Lubię to” lub banery reklamowe). Odwiedzenie naszej obecności w mediach społecznościowych powoduje liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. W szczególności:

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzasz nasz profil w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Jednak Twoje dane osobowe mogą być również rejestrowane, jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku dane te są zbierane np. poprzez pliki cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu lub poprzez zapisanie Twojego adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych, operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są Twoje preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane zarówno w obrębie danej obecności w mediach społecznościowych, jak i poza nią. Jeśli masz konto w danej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, operatorzy portali społecznościowych mogą zatem przeprowadzać dodatkowe operacje. Szczegóły można znaleźć w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych powinny zapewnić jak najszerszą obecność w Internecie. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy zainicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzasz jeden z naszych aktywnych profili w mediach społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z operatorem platformy mediów społecznościowych za operacje przetwarzania danych wywołane podczas tej wizyty. Co do zasady możesz dochodzić swoich praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i skarg) zarówno wobec nas, jak i operatora danego portalu społecznościowego (np. przeciwko Facebook).

Należy pamiętać, że pomimo współodpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych portali społecznościowych. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce korporacyjnej danego dostawcy.

Czas przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania, zażądasz od nas ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów portali społecznościowych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami portali społecznościowych (np. w oświadczeniu o ochronie danych, patrz poniżej).

Szczegółowe informacje na temat portali społecznościowych


Facebook
Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Zawarliśmy umowę o wspólnym przetwarzaniu (Adendum Administratora) z Facebookiem. Niniejsza umowa określa, za które operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my a za które Facebook, gdy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku. Możesz zobaczyć niniejsze porozumienie pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Możesz samodzielnie dostosować swoje ustawienia reklamowe na swoim koncie użytkownika. W tym celu kliknij w poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Możesz zapoznać się z polityką prywatności Instagrama, klikając poniższy link:

https://privacycenter.instagram.com/policy.

YouTube

Di Możesz zapoznać się z polityką prywatności serwisu YouTube, klikając poniższy link

https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn

Możesz zapoznać się z polityką prywatności LinkedIn, klikając poniższy link:

https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Xing

Możesz zapoznać się z polityką prywatności serwisu Xing, klikając poniższy link https://privacy.xing.com/datenschutzerklaerung.

 

Wtyczki

Wtyczki Facabook (przyciski Polub & Udostępnij)

Na naszej stronie internetowej są zintegrowane wtyczki portalu społecznościowego Facebook (od Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) Wtyczki Facebook można znaleźć przy logo Facebook lub klawiszu „Like” (Lubię to) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facbooka znajdą Państwo tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

W czasie przeglądania naszej strony, poprzez uruchomienie klawisza wtyczki powstaje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką i serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Facebooka „Lubię to”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz powiązać zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Pozwala to Facebookowi powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystywania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, żeby Facebook przyporządkowywał korzystanie z naszych stron do Państwa konta użytkownika na Facebooku, proszę się wylogować z Facebooka.

Wtyczka Instagram (przycisk Obserwuj)

Na tej stronie zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Te funkcje są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

 

Jeśli element mediów społecznościowych jest aktywny, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem końcowym a serwerem Instagrama. W ten sposób Instagram otrzymuje informacje o Twojej wizycie na tej stronie. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na tej stronie z kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram.

 

W przypadku uzyskania zgody, powyższa usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

 

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej i przekazywane do Instagrama za pomocą opisanego tutaj narzędzia, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO ). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do zebrania danych i przekazania ich do Instagrama. Przetwarzanie przez Instagram po przesłaniu dalej nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności.

Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za wydawanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Instagram oraz za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Instagrama. Możesz dochodzić swoich praw (np. prośby o informacje) w zakresie danych przetwarzanych na Facebooku lub Instagramie bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzą Państwo u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE.

Szczegóły znajdują się tutaj:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 oraz

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama:

https://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Data aktualizacji: 20.06.2024

Wpisz 9 cyfrowy numer z kodem kierunkowym +48 lub 48 np. +48856962000

  • Hold barcode in front of camera.